• Niezależne opinie
  • Aktualne informacje i wskazówki
  • Przez handlowców dla handlowców

Przewodnik Forex 2016 – Dla początkujących i zawodowców.


Krótkie opisanie

Rynek forex posiada każdą walutę na świecie, gdyż każdy kraj importuje i eksportuje produkty. Generalnie, to narodowości korzystają z własnej waluty podczas zakupu produktów od innego kraju. Czy jest to handlarz szukający zarobku na handlu zagraniczną walutą, amerykańska restauracja kupująca francuskie wino, szwedzki producent mebli kupujący śrubki od Południowej Korei, czy turysta na wakacjach, to każdy musi dokonać handlu walutami, aby dane transakcje miały miejsce. Te praktyczne wykorzystanie handlu walutami tworzy płynny rynek dla spekulantów. Jednak, w porównaniu do innych rodzaji handlu, forex jest dość nowym fenomenem.

Rynek forex jest dość nowym, został stworzony dopiero w latach 1970, kiedy kraje powoli ruszyły do wymiany walut. Do lat 1970 i podczas wcześniejszych stu lat, wartość walut była powiązana w pewien sposób do wartości złota. W 1944 roku Standard Złota ( Gold Standard) został zniesiony i zamieniony przez Bretton Woods Agreement (System z Bretton Woods) , który wartościował dolara US przeciw złotu, i inne waluty przeciw dolarowi US. W 1975 roku umowa się rozpadła a system płynny kurs walutowy był szeroko zaadoptowany.

Pomijając fakt, że rynek forex został stworzony w późnych 1970, dostęp do rynku forex był bardzo graniczony do późnych 1990, kiedy dostęp do Internetu ułatwił ludziom dostęp do rynku. Dzisiaj, indywidualni spekulanci tworzą większą część rynku, który wcześniej był dostępny tylko dla wielkich komercyjnych instytucji.

Jakimi walutami się handluje?

Podczas, gdy wszystkie waluty istnieją na rynku forex, większość handli (90%) składa się z tylko 14 walut, z czego tylko 4 waluty, US Dolar, Euro, Japoński Jen, i funt brytyjski, to około 77% wszystkich handli.

Waluty najczęściej handlowane, zostały skrócone do nazwy kraju i nazwy waluty, to United States Dollar (USD), the Euro (EUR), the Japanese Yen (JPY), the Great Britain Pound (GBP), the Swiss Franc (CHF), the Canadian Dollar (CAD), the New Zealand Dollar (NZD), i Australian Dollar (AUD).

Forex zawsze obejmuje dwie waluty: jedna waluta zostaje zakupiona, w zamianie na inną walutę. Razem, dwie waluty są nazywane parą walut. Najbardziej popularne pary walut forex to:

1 Euro / US Dollar EUR/USD
2 US Dollar / Japanese Yen USD/JPY
3 British Pound / US Dollar GBP/USD
4 US Dollar / Swiss Franc USD/CHF
5 Euro / British Pound EUR/GBP
6 Euro / Japanese Yen EUR/JPY
7 Euro / Swiss Franc EUR/CHF
8 Australian Dollar / US Dollar AUD/USD
9 US Dollar / Canadian Dollar USD/CAD
10 New Zealand Dollar / US Dollar NZD/USD

Porządek w walutach jest ważny do zrozumienia. Podczas zakupu waluty, pierwsza waluta w parze (podstawowa waluta) jest kupowana, a druga waluta (wyceniona waluta) zostaje sprzedana.

Dla przykładu jeśli kupujesz EUR/USD to kupujesz Euro i w tym samym czasie sprzedajesz Dolary. Zarobiłbyś na tym, jeśli wartość Euro jest większa w porównaniu do dolara.

Jeśli jednak myślałbyś, że wartość Euro raczej spadnie, sprzedałbyś EUR/USD. Zauważ, że nie możesz kupić pary walut w ‘odwrotnej’ kolejności. USD/EUR po prostu nie istnieje na platformach handlowych.

Pary walut mają więc popularną, preferowaną kolejność. Jak wspomniano powyżej, EUR/USD jest preferowanym porządkiem dla tego handlu, i jest oferowane na platformach handlowych. Jednak, para USD/EUR nie jest dostępna ani oferowana dla handlu. Może wydawać się, że ten porządek nieco komplikuje nasz, ale nie jest tak. Handlarz musi po prostu pamiętać, że może kupić lub sprzedać dowolną parę w dowolnym czasie (tj. para która nie jest posiadana może zostać sprzedana, i wykupiona później).

Godziny handlowe

Handel forex jest otwarty 24 godziny na dobę z małą tylko przerwą w weekend. Dzięki wciąż rosnącej prędkości Internetu i handlem otwartym 24 godziny na dobę, rynek forex jest stale aktywnym miejscem.

Pare pojęć z Forex

Każdy handlujący forex powinien znać podstawowe pojęcia wypisane poniżej. Najlepiej jest się z nimi zapoznać zanim przejdziemy do handlowania. Aby znaleźć więcej informacji, najlepiej udać się do internetowego słowniczka.

Rynek walut

Rynek walut, lub Forex, to globalny rynek dla kupna i sprzedaży walut.
Spot Market, Forwards and Futures Markets

Spot Market (Rynek transakcji natychmiastowych), Forwards and Futures Markets

“Spot market”, czyli rynek transakcji natychmiastowych to największa część rynku forex, zajmujący się aktualną ceną i natychmiastowymi handlami. „Forward market” to specjalnie zaprojektowane kontrakty dla niezależnych transakcji, które odbędą się w określoną datę w przyszłości.

„Future market” to standardowy kontrakt, który odbędzie się w przyszłości pod auspicjami przyjętej wymiany.

Para walut

Dwie waluty zawsze mają miejsce w handle forex – jedna jest kupiona w zamianę za drugą. Razem, te dwie waluty są nazywane parą walut, i są zazwyczaj reprezentowane dwu lub trzy literowymi skrótami. Na przykład, weźmy pod uwagę parę walut EUR/USD. W tym przykładzie, pierwsza waluta, Euro (EUR) jest nazywana walutą podstawową, a druga US Dolar (USD), jest nazywana walutą Wyceny.

Dla większości transakcji, albo USD albo EUR jest używane, jako waluta podstawowa. W wypadku EUR/USD, wartość USD (waluty wyceny) jest wyliczana odnośnie do 1 EUR. Jeśli wyliczona cena dla tej pary to 1,3533, to oznacza to, że 1 EUR może nam kupić 1.3533 US Dolarów.

Zobaczmy, jak możemy te informacje wykorzystać. Jeśli handlarz uważa, że wartość US Dolara spadnie w odniesieniu do wartości Euro, może on kupić EUR/USD, parę walut i później sprzedać tą parę, aby zarobić, kiedy jej wartość znów wzrośnie. (Przedstawiając spadek w wartości dolara, waluty wyceny. Zobacz poniżej dla podobnego przykładu.)
Pip (Oczko)

Pip to najmniejsza jednostka ceny dla każdej waluty. Jest to skrót procent w punkcie. Większość walut jest podawana do czwartego miejsca po przecinku, a pip to najmniejsza zmiana w czwartym miejscu po przecinku, lub 0.0001. Oznacza to, że dla USD, pip to 1/100 centa. Japoński jen to jedyna waluta podawana do drugiego miejsca po przecinku, tworząc wartość pip 0.01. Zarobki lub straty w forex są często podawane jako pip.

Bid Price, Ask Price and Spread

Bid and Ask Price

W każdej transakcji forex, jedna waluta jest sprzedawana podczas gdy w tym samym czasie druga jest kupowana. Tak jak w każdej aukcji, rynek wymiany walutowej korzysta z pojęć Bid (Stawiaj) i Ask (Pytaj), dla opisania wartości waluty.

Prosta zasada do zapamiętania podczas zastanawiania się nad handlem forex to to, że możesz kupić pare walut w cenie Ask i sprzedać ją za cenę Bid. Łatwo zapamiętać, która cena jest, która: rynek „obstawia” daną cenę, kiedy zakupuje parę walut od handlarza forex, a cena „Ask” to określona cena, za którą sprzedaje parę walut handlarzowi.

Pojęcia Bid i Ask mają najwięcej sensu patrząc ze strony rynku. Cena Bid to cena, za którą inni chętnie kupią daną parę walut, podczas gdy cena ask to cena, za którą inni chętnie sprzedadzą daną parę walut.

Dla dalszego objaśnienia tych pojęć, cena Bid to cena za jaką rynek oferuje kupić podstawową walutę, a cena Ask to cena za którą rynek chce sprzedać podstawową walutę (za cenę podaną w walucie wycenionej).

Ceny forex czasami pokazują obie Bid i Ask w formie Bid/Ask. Na przykład, wycena forex USD/CAD może być przedtsawiona jako 1.0180/83. Ta cena pokazuje że Bid to 1.0180 a cena Ask to 1.0183.

Spread

Spread to różnica pomiędzy cenami Bid i Ask. W przypadku wspomnianej wyceny USD/CAD 1.0180/83 spread wynosi 0.0003, Często określonej, jako „3 pips”. Brokerzy forex często ustawiają spread oferowanych par walut, jako stałe wartości. Dla handlarza forex, te stałe wartości pozwalają na lepsze wyceny od handlu do handlu.

Dla przykładu jak skorzystać z tych informacji podczas obliczania zarobku i strat w handle forex, prosimy udać się do części Mechanika Handlu Forex.

Leverage and Margin (dźwignie finansowe i marginesy)


Leverage (Dźwigi finansowe)

Dźwignie pozwalają na zakup ogromnej oliści walut za małą inwestycję. Wartość dźwigni róźni się od brokera do brokera, na przykład 100:1, oznacza, że handel waluty o wartości $100,000 może zostać dokonany dzięki inwestycji $1,000. Słowo „leverage” oryginalnie oznaczało dźwig do podnoszenia dużych obiektów. W pojęciach forex, dźwig pozwala za skorzystanie z kredytu dla zakupu większej ilości waluty dzięki małej ilości pieniędzy w depozycie. Pieniądze depozytowe są zazwyczaj nazywane „marginesem”.

Margin (Margines)

Margines odnosi się do pieniędzy już wpłaconych na konto handlowe forex (depozyt). Handlarz musi posiadać pewną ilość pieniędzy, margines w swoim koncie zanim mogą rozpocząć handel na rynku forex. Wymagana suma zależy od sumy dostępnej dźwigni. Na przykład, jeśli margines konta ma wartość $1000 a dźwignia to 100:1, handlarz może handlować do wartości $100,000 w wymianie walut. Zauważ, że wartość dostępnego marginesu będzie spadać i rosnąć tak jak wartość walut forex będzie spadać i rosnąć, przez proces nazywany „marked to market”, dzięki któremu zarobki lub straty są od razu dodane lub odjęte od marginesu na koncie handlarza.

Marked-to-Market

Zmiany w wartości handlarza otwartych handli (pozycji) zazwyczaj odbijają się na stanie konta handlarza. To rozliczenia, nazywane „mark to market” może zdarzać się często w niektórych platformach handlowych, lub raz dziennie w innych platformach. Pojęcie odnosi się do dni zanim istniały komputery, kiedy wartość aktyw była zapisana, lub zaznaczona na kartce papieru pod koniec każdego dnia handlowego. Do kontynuuje się do dzisiaj, elektronicznie, i może mieć zauważalny wpływ na stan konta.

Słowniczek Forex

Aby znaleźć więcej pojęć handlowych, prosimy udaź się do naszego słowniczka online,gdzie naprawdę poszerzyliśmy słownictwo handlowe forex.

Czym można handlować?

Podczas gdy większość walut jest dostępna do handlu na rynku forex, najczęściej handlowane waluty nazywane są Głównymi Walutami (major Currencies). Waluty są często skrócone do trzy-literowych symboli walut. Główne waluty to: the United States Dollar (USD), the Euro (EUR), the Japanese Yen (JPY), the Great Britain Pound (GBP), the Swiss Franc (CHF), the Canadian Dollar (CAD), the New Zealand Dollar (NZD), i Australian Dollar (AUD). Inne waluty są zaliczane do Walut Drugorzędnych, lub czasami są nazywane “Egzotycznymi” lub “Powstającymi”.

Symbole Par Walut

Waluty forex są zawsze handlowane w parach, gdzie jedna waluta jest kupowana a druga sprzedawana. W handlu forex, mała ilość par walut stwarza większość handlu walutami. Te pary często nazywane są „głównymi parami”. Podczas, gdy nie istnieje oficjalna lista Głównych Par, To może ona składać się z: EUR/USD, USD/JPY, GBP/USD, USD/CHF, EUR/GBP, EUR/JPY, EUR/CHF, AUD/USD, USD/CAD, i NZD/USD. Zauważ, że większość z tych par składa się z US Dollar lub Euro. Waluty, które nie składają się z USD lub Euro są często nazywane „kursami krzyżowymi” (cross rates). Jest pare popularnych kursów krzyżowych, ale większość z nich jest dość rzadko handlowanymi, i może się to odnosić do zwiększonych dramatycznych skoków w cenach.

Warto znów przypomnieć, że kolejność wypisanych par walut jest ważna i ma znaczenie. W dodatku, większość handli pomiędzy dwoma walutami ma miejsce w parze z określonym porządkiem. Na przykład, US Dollar jest handlowany przeciwko Euro w parze EUR/USD a nie USD/EUR. Taki porządek został ustawiony tradycyjnie. Oczywiście, porządek nie ma wpływu na możliwość handlu parami walut w żadną stronę. Jeśli handlarz chce kupić Euro z Dolarami US, to sprzeda.

Ile kosztuje handel

Wejście na rynek forex może kosztować bardzo mało. Wymagany kapitał to suma wymagana przez brokera dla depozytu w marginesie konta.Niektórzy brokerzy pozwalają na minimalny stan konta (konto marginesu) tak mało jak $250.00/ Z dźwignią, ilość walut kontrolowanych tą małą sumą może być ogromna. W praktycznym pojęciu, handel z minimalną sumą na koncie marginesu może być ryzykowne. Mała zmiana w cenach walut może szybko wyczyścić konto marginesu na którym znajduje się tylko minimalny balans.

W praktyce koszt każdego handle (przed zarobkami lub stratami), jest znaleziony w spread (zobacz powyżej). Od kiedy para forex jest zakupiona za cenę Ask, i sprzedana za cenę Bid, jest koszt handlowana tą parą, co jest sumą spread, pomnożoną przez ilość handlowanej waluty. Normalnie, nie jest naliczana prowizja na handel forex. Koszt jest ograniczony do spread. Z tym spread, jest koszt $30.00 za wejście i wyjście z handlu walut o wartości $100,000.

Podsumowanie
Autor
Cibor Dudek
Data
Temat
Przewodnik
Rating
5